Loading Flash movie...
ทางแห่งความดี
Page Views: 7969 Time(s)

ทางแห่งความดี
อ.วศิน อินทสระ

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP


ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001
พุทธจริยา
002
สายตาของบัณฑิต
003
บุญต้อนรับผู้ทำความดี
004
อันตรายแห่งชีวิต
005
มัจจุผู้เมาในบุตรและภรรยา
006
ผู้มีความสุขในโลกหน้า
007
เมื่อตัณหานุสัยยังมีอยู่
008
กำจัดมลทินทีละน้อย
009
จิตอันราคะไม่ซึบซาบ
010
ใจของแม่ 10
011
ผู้ถือความรักเป็นที่พึ่ง
012
ทางรถทางคน
013
รถแห่งความคุ้นเคย
014
ความยาก ๔ อย่าง
015
ยอดนักรบในสงคราม
016
การประคับประคองตน 16
017
ส่วนมากเละไปตามฝั่ง
018
ชีวิตของผู้มีความเพียร
019
ผู้ตั้งอยู่ในธรรม
020
คาถาพัน
021
ยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่อง-อุบาย
022
ชายฆ่าโจรมีเคราแดง
023
ตนเองฝึกได้ยาก
024
ผู้ถึงฝั่งแห่งภพ
025
ผู้ตัดเครื่องผูกแห่งมาร
026
ผู้บันเทิงในโลกทั้งสอง
027
ความสำคัญของใจ
028
ความสำคัญของใจ
029
อันชนกชนนีนี้รักเจ้า
030
ทานที่มีผลมาก
031
ธรรมทาน
032
โภคะฆ่าคนทรามปัญญา
033
สัตว์โลกมืดบอด
034
กินก้อนเหล็กดีกว่า
035
การบวชที่ย่อย่อน
036
สรณะอันเกษม คือพระรัตนตรัย
037
การไม่สำรวมอินทรีย์
038
ควรทำบุญบ่อย ๆ
039
พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
040
บัณฑิตกับนิททาและสรรเสริญ
041
ใจที่น้อมไปในบาป
042
เหมือนมือไม่มีแผล
043
ผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้
044
ทางเกิดแห่งปัญญา
045
ความอิ่มในกามไม่มี
046
ผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญญผล
047
ผู้เป็นที่รักของมหาชน
048
ผู้ควรและไม่ควรห่มผ้ากาสาวะ
049
รอยเท้าในอากาศ
050
กล้าเพียงดังกา
051
ผู้ดี
052
ขุดรากของตน
053
ผู้ทรงธรรม
054
บัณฑิตสรรเสริญความไม่ประมาท
055
โทษของการวิวาท
056
ผู้ให้
057
ยอดกัลยาณมิตร
058
บทความเรื่องกัลยาณมิตร


Copyright© 2007 - 2021 All Rights Reserved.  By  wadtheppabutrbanpot.com  
วัดเทพบุตรบรรพต บ้านบุ่งเวียน ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36320 โทร.0 4481 0554   
E-mail :      Developed by : ptk-planet.com    


แนะนำ

SEARCH
Search Inside
wadtheppabutrbanpot.com

Visitor  
We Have: 1 Guest(s)
Online Now.


web engin by ptk-planet.com

Get free : myname@wadtheppabutrbanpot.com