Loading Flash movie...
ประวัติหลวงตา
Page Views: 16002 Time(s)

พระครูบรรพตวิหารการ รตนญาโณ
(หลวงตาพร)
เจ้าอาวาสวัด เทพบุตรบรรพต
อดีต เจ้าคณะอำเภอเทพสถิต

อายุ ๖๓ ปี พรรษา ๓๕::
วิทยฐานะ น.ธ. เอก

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง::
๑. เจ้าอาวาสวัดเทพบุตรบรรพต
๒. เจ้าคณะอำเภอเทพสถิต
๓. เป็นพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการประจำอำเภอเทพสถิต
๔. เจ้าสำนักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแห่งที่ ๒ ของจังหวัดชัยภูมิ วัดเทพบุตรบรรพต

สถานะเดิม::
ชื่อ นายสมพร นามสกุล จันทร์เพ็ญมงคล เกิดเสาร์ วันแรม ๑๔ ค่ำ ปี จอ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๑
บิดาชื่อ นายอ่อนสี มารดาชื่อ นางสร้อย จันทร์เพ็ญมงคล ณ. บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลสีดา อำเภอบัวใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอสีดา) จังหวัดนครราชสีมา

บรรพชา::
วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ตรงกับ วันเสาร์ แรม ๑๑ ค่ำ ปีขาล
ณ.อุโบสถวัดเสิงสาง ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
พระอุปัชฌาย์ พระครูอรุณเขมากร วัดเสิงสาง ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (ปัจจุบันเป็นเจ้าคณะอำเภอกิตติมศักดิ์)

อุปสมบท::
วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๑ ค่ำ ปีขาล
ณ.อุโบสถวัดเสิงสาง ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
พระอุปัชฌาย์พระครูอรุณเขมากร วัดเสิงสาง ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (ปัจจุบันเป็นเจ้าคณะอำเภอกิตติมศักดิ์)
พระกรรมวาจาจารย์พระใบฎีกาเหมิ่ง วัดสว่างวนาราม ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (ปัจจุบันเป็นเจ้าคณะอำเภอ เสิงสาง)
พระอนุสาวนาจารย์พระเดือน วัดเสิงสาง ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

วิทยฐานะ::
๑. พ.ศ. ๒๕๑๒ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านเมืองสูง ตำบลสีดา อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๒. พ.ศ. ๒๕๓๔ สอบได้ น.ธ. เอก ได้ในสำนักเรียนคณะจังหวัดชัยภูมิ
๓. มีความชำนาญการ นวกรรมการก่อสร้าง

อุปนิสัยชอบสงบ::
เมื่อบวชแล้วชอบศึกษาวิปัสนากัมกัฏฐานกับครูอาจารย์หลายรูปเมื่อมีความมั่นใจในหลักปฏิบัติดีแล้วจึงเข้าไปลาท่านเจ้าอาวาส (พระครูโอภาสกิตติคุณ) วัดสว่างวนาราม ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะอำเภอ เสิงสาง ออกธุดงค์ตามความตั้งใจมี คุณโยมป้าทองจันทร์ แฟมไธสงค์ แนะนำว่าที่จังหวัดชัยภูมิ มีสถานที่สมควรปฏิบัติธรรม จึงเดินทางมาหาสถานที่ตามที่ได้รับบอกเล่าเอาไว้ จึงมาพบภูเขาลูกหนึ่งมีชื่อตามที่ชาวบ้านเขาเรียกชื่อว่า ”เขากระบุตร” เขากระบุตรอยู่ห่างจากพระพุทธบาทเขายายหอม ๑๔ กิโลเมตร เป็นทางผ่านของพระธุดงค์ที่ได้เดินทางผ่านมาเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็ผ่านไป เป็นสถานที่ธุระกันดานมากจึงไม่มีพระที่จะมาอยู่ประจำสมควรแต่ว่ามาพักปฏิบัติธรรม บางครั้งบางคราวเท่านั้นมีร่องรอยที่พักปฏิบัติธรรม เช่น สถานที่ปักกฎ กุฎีมุงด้วยใบลาน มีอยู่ทั่วไปทั้งบริเวณ ภูเขา สถานที่สัปปายะดีมาก ขาดน้ำ ขาดอาหารบริโภค ขาดยารักษาโรค สิ่งที่พระกลัวที่สุดคือไขมาลาเลีย พระจะเสียชีวิตมากในป่า
เมื่อมาถึงมีโยมชื่อว่าคุณพ่อไหม ดาไธสงค์ ได้นำทางขึ้นไปบนภูเขากระบุตร ภูเขาฯ ลูกนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านโดยรอบ ๓ ถึง ๗ กิโลเมตร เมื่อโยมฯ มาส่งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรม ตามความต้องการสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะมีมาก็ปรากฏขึ้นคือ รูปเงาเสือสมิงตัวใหญ่มากมาทดลอง และ วัวธนู ควายธนู ที่ผู้มีอาคมที่มานั่งเข้าฌานอยู่ ในป่าก่อนแล้วจะมาทดลองแบบเอาเป็นเอาตายแบบใครดี ใครอยู่แต่อาตมา คิดว่าไม่ใช่การทดลอง การปฏิธรรมไม่ใช่การต่อสู้จึงไม่ยอมเล่นด้วยเพียงแต่นั่งดูอยู่เฉย ๆ เขาก็ไม่ยอมเลิกรา อาตมาจึงตัดสินใจเข้าไปพักในมุ้งกฎพอ นอนลงก็ปรากฏว่ามีคนมานอนเป็นเพื่อน แต่มองดูแล้วเขาที่มานอนเป็นเพื่อนนั้นเขาไม่มีศรีษะเขามีแค่คอเท่านั้น ทำให้ขนลุกไปทั้งตัวตอนนั้นยังไม่รู้ว่าความกลัวกับความกล้ามันแข่งขันกันอยู่อย่างไร แต่รู้ตัวว่าผ้าจีวร ผ้าสังฆาฏิ ผ้าสบง ชุ่มเหนียวไปหมดทุกผืน การทดลองการทดสอบของเจ้าถิ่น เริ่มตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันที่สองมาถึงวันที่สามก็ไม่ยอมเลิกราแต่อาตมาภาพก็ไม่ยอมต่อสู้แม่แต่คำว่านะโมตัวเดียวก็ไม่ท่องไม่สวด กลัวว่าเขาจะเข้า ใจผิดว่าเรามาต่อสู้เพื่อความเป็นใหญ่ในถิ่นที่นี้จึงทำใจอยู่ในความสงบอย่างเดียว คือรักษาใจไม่ให้โกรธเขาเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว ตอนเย็นจะเข้าคืนที่สามจึงตั้งจิตรอธิฐาน ว่าถ้าเจ้าที่เจ้าถิ่นทำให้ ข้าพเจ้าตาย ข้าพเจ้าก็ยอมตาย ตายแล้วก็จะ ภพหนึ่งเหมือนกัน ไม่ต้องรอนาน (คือยอมเอาชีวิตเป็นเดิมพัน) แต่ไม่ต่อสู้ ถ้าหากว่าเจ้าที่เจ้าถิ่นไม่ทำให้ข้าพเจ้าตาย ข้าพเจ้าจะอาศัยภูเขาลูกนี้เป็นที่ตั้ง ในการปฏิบัติธรรมและเป็นที่ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธสืบไปในการบำเพ็ญบารมีในภพนี้ เมื่อวันที่สามผ่านพ้นไปความสงบก็เกิดขึ้นไม่มีอะไรมาปรากฏอีก มีแต่ชาวบ้านเริ่มขึ้นมาทำบุญใส่บาตร ชาวชนบท (ลืมบอกไปว่าหมู่บ้านแถบนี้เป็นหมู่บ้านคนดง มีอาชีพทำไร่ ทำสวน ทำนา) หลังจากนั้นก็อธิฐานว่าขอให้สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธ ในที่สุดก็สมปรารถนา
ปัจจุบันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๒ ประจำจังหวัดชัยภูมิ พระครูบรรพตวิหารการ เจ้าอาวาส (หลวงตาพร) เป็นเจ้าสำนัก มีที่ดินรอบภูเขารวมประมาณ ๕๐๐ ไร่ ปลูกป่าเสริมป่าไผ่ สงบร่มเย็นสมควรเป็นแหล่งปฏิบัติธรรม


สัจจะธรรมที่ประจำใจของ หลวงตา พร
“ข้าพเจ้า จะไม่เก็บเงินไว้เป็นของส่วนตัวเงินทุกบาทเกิดขึ้นจากศรัทธาบุญต้องเป็นของศาสนา ช่วยราษฏร์เสริมรัฐ คือผู้พัฒนา ความสุขความสงบของประชาราษฎร์ คือ บทบาทของพระสงฆ์ “
แจ้งการบริจาคสมทบทุนโครงการก่อสร้าง ที่นี่


Copyright© 2007 - 2021 All Rights Reserved.  By  wadtheppabutrbanpot.com  
วัดเทพบุตรบรรพต บ้านบุ่งเวียน ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36320 โทร.0 4481 0554   
E-mail :      Developed by : ptk-planet.com    


แนะนำ

SEARCH
Search Inside
wadtheppabutrbanpot.com

Visitor  
We Have: 1 Guest(s)
Online Now.


web engin by ptk-planet.com

Get free : myname@wadtheppabutrbanpot.com